四年级上学期词语(1400字)

发表于:2020.10.2来自:www.fanwen118.com字数:1400 手机看范文

园地一

宽阔 薄雾 笼罩 沸腾 奔腾 依旧 恢复 灿烂 竹竿 规律 缝隙 照耀 树梢 静寂 白茫茫 若隐若现 昂首东望 风平浪静 水天相接 横贯江面 齐头并进 漫天卷地

读读记记

颤动 霎时 反差 花卉 涨潮 榕树 镇静 梨黄 紫檀色 百合色 葡萄灰 茄子紫 金灿灿 笑盈盈 人声鼎沸 山崩地裂 不容置疑 神秘莫测 神来之笔 千姿百态 人迹罕至 应接不暇 涓涓细流 帘帘飞瀑 滔滔江水 郁郁苍苍 恍恍惚惚

园地二

均匀 重叠 空隙 叶柄 触角 痕迹 逐渐 休想 住宅 隐蔽 选择 住址 洞穴 柔弱 搜索 倾斜 平坦 扒土 宽敞 引人注意 毫不可惜 随遇而安

读读记记

蛟龙 慎重 宁静 静谧 豪放 无聊 偶然 崭新 漂移 轻易 资料 证据 鼓舞 考证 起源 召开 假说 震动 坐卧不宁 消磨时光 不可思议 精神大振 枉费心机 浩如烟海

园地三

洋溢 允许 围墙 隆冬 孤独 训斥 覆盖 凝视 冷酷 愉快 拆除 剩下 伐木 告示牌 火辣辣 煤油灯 鲜花盛开 绿树成阴 鲜果飘香 狂风大作 雪花飞舞 草翠花开

读读记记

脸颊 彼此 铁锹 树杈 诧异 麦子 义务 木匠 木偶 表情 愣住 拽住 温柔 撒谎 魔杖 笑嘻嘻 兴冲冲 毛茸茸 枯枝败叶 勤勤恳恳 蹦蹦跳跳 可怜巴巴

园地四

高傲 郑重 京剧 滋味 倘若 侍候 脾气 责备 邻近 性格 任凭 贪玩 尽职 稿纸 梅花 跌倒 开辟 局促不安 毫不相让 一日三餐 从容不迫 扬长而去 空空如也 供养不周 不胜其烦 架子十足 屏息凝视 变化多端 枝折花落

读读记记

狂吠 攀谈 泥泞 腔调 掂量 涟漪 属于 主宰 淘气 反抗 欺侮 成绩 凄惨 慈爱 辛苦 引吭大叫 慢条斯理 自由自在 生气勃勃 如怨如诉 趁其不备

园地五

1

盘旋 城砖 城墙 屯兵 堡垒 打仗 呼应 肩膀 智慧 凝结 长廊 柱子 建筑 宫殿 葱郁 掩映 朱红 堤岸 雕刻 狮子 佛香阁 气魄雄伟 金碧辉煌 神清气爽 隐隐约约 姿态不一

读读记记

陡峭 耸立 画舫 远眺 鸟瞰 统率 端详 匀称 配合 雕塑 气概 嘉峪关 颐和园 崇山峻岭 举世无双 享誉世界 身材魁梧 神态自若 久经沙场 南征北战 所向披靡 跃跃欲试 若有所思 殊死拼搏

园地六

间隔 懒惰 俗语 平衡 联结 跨越 海峡 桂树 苍白 红润 移植 幸运 台湾 袭击 期待 空旷 暂停 山洪暴发 清波漾漾 理所当然 谈何容易 平安无事 突如其来 骨肉同胞 血脉亲情

读读记记

谴责 凋零 厉害 怜悯 叮咛 嘱咐 怀抱 悲哀 湿润 喜悦 协调有序 人影绰绰 号啕大哭 恍然大悟

园地七

伯父 模范 巡警 吵嚷 惩处 抱负 胸怀 喝彩 推荐 眼帘 删掉 规范 燥热 融洽 黄昏 客厅 帝国主义 灯红酒绿 热闹非凡 风和日丽 耀武扬威 得意扬扬 振兴中华

读读记记

驱使 崛起 余晖 蕴含 洗漱 惬意 反驳 逻辑 冒昧 疏远 采访 寂寞 分析 飘飘然 铿锵有力 筋疲力尽 电话号码 形单影只 和睦相处 患难与共 受益匪浅 年少气盛 年逾古稀

园地八

改观 程度 依赖 寄托 幻想 洞察 联系 恐龙 凶猛 鸽子 描绘 轻盈 敏捷 因特网 原子核 哲学家 呼风唤雨 出乎意料 农耕社会 腾云驾雾 程控电话 归根到底 欣喜若狂 形态各异

读读记记

数据 轻松 悦耳 仓库 储存 示范 烹调 烹炒 预约 综合 判断 提供 迟钝 例如 筛选 辐射 淘汰 盐碱 糖尿病 远洋船舶 用武之地 美味佳肴

2
第二篇:四年级上学期看拼音写词语 3700字

人教版第七册语文1—2单元读拼音写词语

班级 姓名

kuān kuò

zhú gān

chóng dié

yǐn bì sōu suǒ

chàndòng

bó wù gūi lǜ jìng jì hén jì qīng xié

shà shí

lǒng zhào

fèng xì yè bǐng yǐn cáng

hūi fù huāhuì

fèi téng zhào yào

chù jiǎo

xuǎn zé shènzhòng

háofàng

bēn téng

shù shāo

zhú jiàn

zhù zhǐ píng tǎn

zhǎng cháo

yī jiù zhèn jìng

xiū xiǎng

dòng xué

bā tǔ xiào yíng yíng

càn làn jūn yún zhù zhái

róu ruò kuān chǎng

ǒurán

zhǎnxīn

màn tiān juǎn dì

yǐn rén zhù yì

qiān zī bǎi tài

huǎnghuǎnghūhū

bùróngzhìyí

piāo yí

gǔwǔ

qǐyuán suí yù ér ān

wǎng fèi xīn jī

yìng jiē bù xiá

yù yù cāng cāng

bù kě sī yì

jìng mì

qí tóu bìng jìn

háo bù kě xī

rén jì hǎn zhì

xiāomóshíguāng

hào rú yān hǎi

ruò yǐn ruò xiàn

shén mì mò cè

juān juān xì liú

zuò wò bù ān

jīng shéndàzhèn

héng guànjiāng miàn

shén lái zhī bǐ

lián lián fēi pù

tāo tāo jiāng shuǐ

人教版第七册语文3—4单元读拼音写词语

yáng yì níng shì

tiě qiāo tǎng ruò

tān wán

liǎn jiá diānliang

gào shì pái

lǜ shù chéng yīn

yī rì sān cān

kōng kōng rú yě

lì shēnɡ hē chì

màntiáosīlǐ

yǔn xǔ lěng kù rónɡ huà

shì hòu zēnɡ tiān

bǐcǐ qīwǔ

wéi qiáng

yú kuài sā huǎng

pí qì gǎo zhǐ chàyì chéngjì

xuě huā fēi wǔ

zhī shé huā luò

cóng róng bù pò

gōngyǎng bùzhōu

yī rì sān cān

rú yuàn rú sù

lóng dōng

chāi chú

gāo ào zé bèi méi huā

lèng zhù

ní nìng

xiān guǒpiāo xiāng

kuáng fēng dà zuò

yáng cháng ěr qù

bú shèng qí fán

shēnɡqì bóbó

chèn qí bùbèi

gū dú shèng xià

zī wèi lín jìn diē dǎo pāntán cí ài

méi yóu dēng

cǎo cuì huā kāi

jià zi shí zú

bǐng xī níng shì

wúyōu wú lǜ

kū zhī bài yè

xùn chì fá mù jīng jù xìng gé kāi pì qiāngdiào

shǔyú

fù gài táo qì zhèng zhòng

rèn píng

huǒ la la

máoróngróng

fǎnkàng

xiān huā shèng kāi

jú cù bù ān

háo bù xiāng ràng

biàn huàduō duān

qín qín kěn kěn

kě lián bā bā

人教版语文第七册5-6单元读拼音写词语

pán xuán

hū yìng cōng yù

jiàn gé duānxiáng

qī dài yuǎn tiào

liánmǐn

shān hóng bào fā

tū rú qí lái

chéngzhuān

jiān bǎng

yǎn yìng

lǎn duò cāng bái

diāo sù yúnchèn

qiǎnzé

qīng bō dàng yàng

gǔ roù tóng bāo

chéng qiáng

zhì huì zhū hóng

sú yǔ hóng rùn

sǒnɡ lì yíhéyuán

tún bīng

zhù zi dī’ àn píng héng

yí zhí dǒu qiào

kōngkuàng

shén qīngqì shuǎng

lǐ suǒ dāng rán

xuè mài qīn qíng

bǎo lěi cháng láng

diāo kè lián jié xìng yùn

dīnɡ nínɡ

zàntíng

yǐn yǐn yuē yuē

tán hé róng yì

huǎng rán dà

xié diào yǒu xù

jǔ shì wú shuānɡ

yuè yuè yù shì

rén yǐnɡ chuò chuò

xiǎnɡ yù shì jiè

ruò yǒu suǒ sī

háo táo dà kū

shén tài zì ruò

qì pò xióng wěi

shū sǐ pīn bó

jiǔjīnɡshāchǎnɡ

jīnbìhuī huáng

chónɡ shān jùn lǐnɡ

nán zhēnɡ běi zhàn

dǎ zhàng

jiàn zhù

shī zi kuà yuè

tái wān zhǔ fù diāolíng

níng jié gōng diàn

fó xiāng gé

hǎi xiá xí jī shī rùn lìhài

zī tài bù yī

píng ān wú shì

shēncáikuíwú

人教版语文第七册7-8单元读拼音写词语

班级 姓名

bó fù hè cǎi huáng hūn

huàn xiǎng

qīng yíng

shāi xuǎn

yuè ěr

dì guó zhǔ yì

dé yì yáng yáng

téng yún jià wù

měi wèi jiā yáo

shòu yì fěi qiǎn

mó fàn tuī jiàn kè tīng dòng chá

mǐng jié

juéqǐ chǔcún

xún jǐng

yǎn lián

luó jí lián xì yīn tè wǎng

yùn hán

shìfàn

dēng hóng jiǔ lù

zhèn xīng zhōng huá

chéng kòng diàn huà

hū fēng huàn yǔ

xíng dān yǐng zhī

chǎo rǎng

sāi diào

gǎi guā kǒng lóng

yuán zǐ hé

qièyì pēng chǎo

rè nào fēi fán

kēngqiāng yǒulì

guī gēn dào dǐ

huànnányǔgòng

yòngwǔzhīdì

chěng chǔ

guī fàn chéng dù

xiōng měng

zhé xué jiā

màomèi chídùn

fēng hé rì lì

chū hū yì liào

xíng tài gè yì

jīn pí lì jìn

hémùxiāngchǔ

bào fù zào rè yī lài gē zi pēng tiáo

shūyuǎn

táotài

xiōng huái

róng qià

jì tuō miáo huì

chí dùn jìmò pànduàn

yào wǔ yáng wēi

nóng gēng shè huì

xīn xǐ ruò kuáng

niánshàoqìshèng

更多类似范文
┣ 期末学生评语001 2000字
┣ 期末评语要求 100字
┣ 四年级期末成绩单评语 4400字
┣ 更多四年级上学期学生评语
┗ 搜索类似范文

更多相关推荐:
20xx年教师年度考核个人总结经典范文10200字

20xx年教师年度考核个人总结经典范文光阴荏苒白驹过隙转瞬间一学年的教学工作已接近尾声为了更好地做好今后的工作总结经验吸取教训本人特就20xx学年的工作总结如下一政治思想方面本人热爱党热爱人民坚持党的教育方针忠...

工作总结1500字

公司员工个人工作总结范文时间一晃而过转眼间到公司快六个月了这是我人生中弥足珍贵的一段经历在这段时间里各级领导在工作上给予了我极大的帮助在生活上给予了我极大的关心让我充分感受到了领导们海纳百川的胸襟感受到了咱们科...

工作总结1800字

工作总结从20xx年8月份到现在我到村任职已两年了回想起初任村官时的激动和茫然现在的我多了几分成熟和稳重在任职工作的两年的时间里通过镇村两级领导的提点指导和参与各项工作的历练我在思想认识和工作实践上都有了很大的...

专栏推荐
大家在关注

地图地图CC